Ministerstwo Finansów poinformowało w czwartek, że po styczniu 2024 r. dochody budżetu wyniosły 61,5 mld zł, co stanowi 9 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. Dochody w styczniu były o 7 mld zł, czyli o 12,8 proc. wyższe niż w styczniu 2023 r. Wydatki sięgnęły 47,8 mld zł, czyli 5,5 proc. planu. Były wyższe od wydatków budżetu w styczniu 2023 r. o 4,5 mld zł, czyli o 10,4 proc. Nadwyżka budżetu po styczniu sięgnęła 13,7 mld zł.

Z komunikatu MF wynika, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 56,4 mld zł i były wyższe w stosunku do stycznia 2023 r. o ok. 6,5 mld zł (tj. 13,1 proc.). Dochody z VAT w styczniu wyniosły 31,2 mld zł i były wyższe o ok. 5,5 mld zł (tj. 21,6 proc.) w stosunku do stycznia 2023 r. Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 7,2 mld zł i były wyższe o ok. 0,1 mld zł (tj. 1,4 proc.) w stosunku do stycznia ub.r. Dochody z PIT wyniosły 11,3 mld zł i były wyższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 13,2 proc.) w stosunku do stycznia 2023 r., zaś dochody z CIT wyniosły 5,0 mld zł i były niższe o ok. 0,4 mld zł (tj. 7,4 proc.) w stosunku do stycznia 2023 r.

MF podało także, że po styczniu 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 5,1 mld zł i było wyższe o ok. 0,5 mld zł (tj. 10,7 proc.) w stosunku do wykonania po styczniu 2023 r.

Resort poinformował także, że w styczniu wypłacono 13,8 mld zł (11,7 proc. planu) subwencji ogólnych dla samorządów, Poza tym ZUS otrzymał 9,2 mld zł (5,1 proc. planu). Na obronę narodową przekazano 3,7 mld zł (3,2 proc. planu), na obsługę długu Skarbu Państwa 3,5 mld zł, tj. 5,3 proc. planu, a do budżetów województw przekazano 3,3 mld zł (8,3 proc. planu).

Reklama

Zgodnie z ustawą budżetową dochody budżetu w 2024 r. mają wynieść 682,4 mld zł, wydatki 866,4 mld zł, zaś deficyt nie powinien przekroczyć 184 mld zł. (PAP)

Autor: Marek Siudaj