"Dzisiaj rada ministrów podjęła decyzję, żeby uruchomić program rządowy (…) dedykowany do 184 gmin i czterech miast powiatowych, który ma wesprzeć te regiony Polski, te gminy, które są przy granicy wschodniej i niestety mierzą się dzisiaj z ogromnym wyzwaniem i wielkimi konsekwencjami tego wyzwania, jakim jest rosyjska inwazja na Ukrainie i jednocześnie totalitarny reżim współpracujący z Putinem w Białorusi" – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej podczas inauguracji rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 w Białej Podlaskiej (Lubelskie).

Na ten rok to jest 125 mln zł

"To jest pokazanie narodowej solidarności z mieszkańcami obszarów, które z tym wyzwaniem, z konsekwencjami ekonomicznymi, społecznymi mierzą się najbardziej" – stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz.

Reklama

Minister podkreśliła, że program rusza w poniedziałek. "Otwieramy program z finansowaniem 500 mln zł. Na ten rok to jest 125 mln zł. Program, którego priorytety zależą przede wszystkim od samorządów" – powiedziała dodając, że to samorządy i ich mieszkańcy będą mogli wskazywać inwestycje w obszarach, w których najbardziej potrzebują wsparcia. "Najważniejsze jest to, co zostanie ustalone w poszczególnych gminach, w państwa regionach. Państwo wiecie, gdzie to wsparcie jest potrzebne, na jakie projekty chcecie to wsparcie kierować" – stwierdziła.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas podał, że uruchomienie programu poprzedziły konsultacje z samorządowcami z obszaru pogranicza.

Bezrobocie sięga tam 16-17 proc.

"Na terenie tych samorządów sytuacja, jeśli chodzi o bezrobocie, zaczyna się w sposób drastyczny pogarszać. W niektórych powiatach północnej Polski osiąga 16-17 proc. Następuje proces wyjazdu mieszkańców do innych regionów Polski w poszukiwaniu pracy. Wiele firm, które funkcjonowały ze współpracy i z handlu z Rosją i Białorusią z dnia na dzień przestało funkcjonować" – wyjaśnił Protas.

Program obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie.

Informując o szczegółach programu wiceminister wskazał, że terminy naborów będą ogłaszać wojewodowie, którzy przeprowadzą dodatkowe konsultacje. Wyraził przekonanie, że samorządy będą mogły składać wnioski za parę tygodni. Jak podał, wkład własny samorządów wynosi 20 proc. i wyliczył, że w ramach programu w obszarze przygranicznym w latach 2024-2030 zostanie zainwestowanych co najmniej 625 mln zł.

Cztery priorytety

Mówiąc o zakresie dofinansowania, wiceminister wymienił cztery priorytety: infrastruktura drogowa (modernizacja, przebudowa lub budowa nowych odcinków dróg powiatowych i gminnych, budowa chodników, parkingów, miejsc postojowych dla rowerzystów), niebiesko-zielona (np. projektowanie, budowa lub modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych, zazielenianie terenów miejskich), turystyczna (budowa ogólnodostępnych punktów widokowych, tworzenie zielonych parkingów i punktów informacji turystycznej) oraz społeczna (modernizacja lub przebudowa przedszkoli lub szkół, podmiotów leczniczych oferujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie usług objętych kontraktami NFZ, domów pomocy społecznej).

Maksymalna wysokość rządowego wsparcia dla jednego projektu to 2 mln zł.

Program zapowiedział w lutym premier Donald Tusk.

autor: Piotr Nowak