Banaś we wtorek w Studiu PAP pytany o wyniki kontroli NIK ws. wykonania budżetu w roku 2023 powiedział, że zostanie ona przedstawiona w czerwcu, po analizie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

"Mogę tylko powiedzieć, że niestety mamy kontynuację tego, co miało miejsce w roku 2020, 2021, 2022, a mianowicie przekazywania środków poza budżet, gdzie właściwie wydatkowaliśmy pieniądze bez większych zasad i reguł, z pominięciem tych wszystkich mechanizmów, które wynikają z ustawy o finansach publicznych. W sposób dowolny, mało transparentny. Tak nie może być" - ocenił.

Zdaniem szefa NIK w 2023 r. dochodziło do "mało przejrzystego wydatkowania środków publicznych" z naruszeniem zasad przetargów czy konkursów.

"W sposób jednoznaczny możemy powiedzieć, że tutaj nie możemy wydać oceny pozytywnej. Będzie to również ocena opisowa, tak jak w latach poprzednich, ze wskazaniem tych wszystkich nieprawidłowości, które miały miejsce, a tych nieprawidłowości wcale nie jest mało" - powiedział.

Reklama

Prezes NIK co roku na przełomie czerwca i lipca na posiedzeniu plenarnym Sejmu przedstawia wyniki kontroli wykonania budżetu za poprzedni rok. W roku 2023 Banaś przekazał, że NIK ujawniła wiele nieprawidłowości związanych z realizacją ustawy budżetowej na rok 2022, najczęściej dotyczących zamówień publicznych, ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości, przyznawania i rozliczania dotacji. Przypomniał też, że rok 2022 r. był trzecim z rzędu, w którym zastosowano "różnorodne rozwiązania, które łamały podstawowe zasady budżetowe".

Cała rozmowa dostępna pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/specjalne-wydanie-studia-pap-gosc-prezes-nik-marian-banas oraz https://wideo.pap.pl/videos/73408/ (PAP)

autor: Adrian Kowarzyk