Liczący 4,5 km tunel pod Ursynowem, zostanie przekazany do użytkowania kierowcom w drugim kwartale przyszłego roku.

“Zakończenie budowy drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinkach C i B, przebiegających przez teren Wawra i Wilanowa, oraz ursynowskiego odcinka A (bez tunelu), nastąpi do końca 2020 roku. Planowany termin oddania do użytku tunelu przewidziany jest w II kwartale 2021 roku” - napisano w komunikacie.

Jak informuje GDDKiA, w tunelu pod Ursynowem kontynuowane są prace związane z wypełnianiem ścian żelbetowych, budową przejść awaryjnych i chodników. Wykonano 92 proc. stropów łukowych, ustawiane są elementy betonowe odwodnienia liniowego. W obu nawach tunelu ułożona jest warstwa odsączająca. Na powierzchni kończy się zasypywanie tunelu i trwają prace przy porządkowaniu terenu.

Reklama

Po zachodniej stronie tunelu do ułożenia została nawierzchnia betonowa i trwają prace przy wykończeniu murów oporowych. Po wschodniej stronie tunelu, pomiędzy obiektami biegnącymi nad ul. Ledóchowskiej i projektowaną ul. Rzeczypospolitej, ułożono ok. 90 proc. nawierzchni betonowej. Na wschodnim, wyłączonym z ruchu pasie ul. Rosoła oraz na ul Płaskowickiej w kierunku ul. Branickiego wykonana została warstwa wiążąca nawierzchni.

Trwają prace przy realizacji budynku przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem przy zachodnim portalu oraz stacji wentylatorowych i stacji transformatorowych przy obu portalach.

Z informacji GDDKiA wynika, że zaawansowanie prac na środkowym odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy, który ma 6,5 km długości, z czego most na Wiśle około 1,5 km przekroczyło już 93 proc.

Na wszystkich częściach mostu ułożona została już nawierzchnia bitumiczna. Prowadzone są prace związane z montażem barier energochłonnych i balustrad ochronnych. Dobiega końca budowa chodników i ich wyposażenie. Wykonywane jest oświetlenie.

Na wszystkich pozostałych obiektach, zarówno po stronie Wilanowa jak i Wawra, roboty zostały już zakończone.

GDDKiA informuje, że prace nawierzchniowe pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska w zasadzie zostały zakończone. Zaawansowanie robót wynosi ok. 99 proc. W rejonie “wanny szczelnej” na węźle Patriotów realizowane są prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykończeniowe i drobne roboty oświetleniowe. Na ul. Patriotów oraz na węźle jest już oznakowanie poziome i trwa montaż oznakowania pionowego. Kończona jest budowa ścieżek pieszo-rowerowych.

Południowa Obwodnica Warszawy ciągnie się od Węzła Puławska przez nowy most przez Wisłę do Węzła Lubelska i liczy 18,5 km. Wartość inwestycji to ponad 4,1 mld zł z czego wartość prac to 2,7 mld zł a sama wartość wykupu gruntów to 1,2 mld zł.

Budowa obwodnicy została podzielona na trzy odcinki. Pierwszy ciągnie się od Węzła Puławska do Węzła Przyczółkowa (bez węzła) i liczy 4,6 km długości z czego połowa przypada na tunel pod Ursynowem.

Drugi odcinek to fragment od Węzła Przyczółkowa (z węzłem) do Węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) i ma 6,5 km długości z czego sam most przez Wisłę ma 1,5 km.

Trzeci odcinek od Węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do Węzła Lubelska (bez węzła) odpowiada Warbud. Ten fragment trasy ma 7,5 km.