Czaplicki ocenił, że tempo wzrostu podaży pieniądza M3 ustabilizowało się w październiku na poziomie 17 proc. rdr.

"Efekt wysokiej bazy z ubiegłego roku został skompensowany dużym napływem środków z zagranicy, co mogło być związane z ofertą publiczną Allegro" - stwierdził ekonomista.

Według Czaplickiego tempo wzrostu gotówki po raz kolejny wyraźnie przyspieszyło: 34,8 proc. rdr wobec 31,7 proc. rdr we wrześniu. Ekonomista ocenił, że w ujęciu miesiąc do miesiąca najszybciej od kwietnia, potwierdzając że strach przed pandemią zwiększa popyt na tę formę pieniądza.

"Wzrosła również dynamika depozytów bieżących (zarówno gosp. domowych, jak i przedsiębiorstw), spadki pogłębiła za to dynamika depozytów terminowych (w szczególności przedsiębiorstw)" - dodał.

Dane opublikowane we wtorek przez NBP wskazują, że na koniec października 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 782,6 mld zł i był o 20,4 mld zł wyższy niż na koniec września 2020 r.

Według banku wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła w październiku o 7,6 mld zł, tj. o 0,8 proc. i wyniosła 952,0 mld zł.

Wedle banku w sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań wzrosła o 3,8 mld zł, tj. o 1,0 proc., do poziomu 376,9 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 0,1 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 52,4 mld zł.