Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 r. wzrosły rok do roku o 3,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc.

W ocenie MRPiT w listopadzie można spodziewać się utrzymania tempa inflacji na zbliżonym poziomie. "W ujęciu rocznym oczekujemy wolniejszego wzrostu cen żywności oraz dalszego hamowania spadku cen transportu" - prognozuje resort. Analitycy spodziewają się "utrzymania tendencji szybszego wzrostu cen usług niż towarów".

Resort zwrócił uwagę, że w październiku (rdr) zanotowano, kolejny miesiąc z rzędu, spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 2,4 proc. wobec 2,7 proc. we wrześniu. Jednocześnie październikowy poziom cen w tej kategorii był o 0,1 proc. niższy niż miesiąc wcześniej.

Według ekspertów dla gospodarstw domowych istotny pozostaje utrzymujący się wzrost cen za użytkowanie mieszkania o 7,5 proc. rdr, wynikający ze wzrostu cen wywozu śmieci (o 50,8 proc.) oraz energii elektrycznej (11,7 proc.). Z kolei wzrost cen edukacji utrzymał się na poziomie z ub. miesiąca, czyli 5,8 proc., a wzrost cen w zakresie łączności wyhamował do 4,6 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej. "Nadal jednak pozostaje on wyższy niż przeciętnie, co może być efektem zwiększonego popytu, w związku z coraz szerszym powrotem do pracy zdalnej w ostatnich tygodniach" - oceniło MRPiT.

Reklama

Dodano, że w październiku nastąpiło zahamowanie, notowanego w ostatnich miesiącach, spowolnienia spadku cen paliw do prywatnych środków transportu. Ich spadek wyniósł – podobnie jak we wrześniu – 9,2 proc. (rdr). Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny paliw były o 1 proc. niższe. W rezultacie spadek cen transportu o 4,6 proc. był nieznacznie niższy niż przed miesiącem (-4,9 proc.) - zauważyli analitycy.

Wskazali też na 5,1-proc. wzrost cen w kategorii restauracje i hotele, "co może być efektem wyższych kosztów związanych z dostosowaniami do zasad reżimu sanitarnego".