Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pełnomocnictwo złożyła ambasador Dominika Krois, Stała Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu.

Jej pierwszym zastępcą będzie prezes Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz, drugim zastępcą wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński, a trzecim zastępcą - Arkadiusz Michoński, zastępca Stałej Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych Wiedniu.

Reklama

Rada Gubernatorów liczy 35 spośród 172 państw członkowskich Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Jest jednym z dwóch, obok dorocznej Konferencji Generalnej, organów IAEA odpowiedzialnych za kierunki jej działań.

Rada analizuje i przedstawia Konferencji Generalnej zalecenia dotyczące sprawozdań finansowych, zadań programowych oraz budżetu IAEA. Rozpatruje wnioski o członkostwo w Agencji, zatwierdza standardy bezpieczeństwa IAEA oraz porozumienia w zakresie zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Jak podkreślił resort klimatu, dzięki członkostwu w Radzie, Polska uzyska bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w tym na wydawane przez nią zalecenia w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej oraz działania Agencji w zakresie nieproliferacji i kontroli zabezpieczeń jądrowych.

Konferencja Generalna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) zatwierdziła wybór Polski na członka Rady Gubernatorów 24 września 2020 r.

Polska jest członkiem-założycielem istniejącej od 1957 r. IAEA. Agencja jest wyspecjalizowaną, autonomiczną agendą systemu ONZ, powołaną do koordynacji wszelkich działań związanych z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej na świecie.