Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

Poniżej tabela z danymi:

Prognoza na najbliższe 12 miesięcy - zmiany cen konsumpcyjnych
XII'20 31,5
I'21 39,4
II'21 33,3
III'21 33,1
IV '21 35,1
V'21 30,2
VI'21 31,4
VII'21 33,3
VIII'21 32,6
IX'21 34,3
X'21 41,2
XI'21 45,2
XII'21 39,3
Reklama