Inflacja konsumencka wyniosła 12,4 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 12,4 proc. (przy wzroście cen towarów - o 13,1 proc. i usług - o 10,1 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,0 proc. (w tym towarów - o 2,3 proc. i usług - o 1,2 proc.). - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 17 proc.), żywności (o 13,2 proc.), transportu (o 21,1 proc.), restauracji i hoteli (o 14,1 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 9,3 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 4,22 pkt proc., 3,22 pkt proc., 1,99 pkt proc., 0,66 pkt proc. i 0,57 pkt proc.

Reklama

W kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 4,4 proc.), mieszkania (o 1,8 proc.), odzieży i obuwia (o 3 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 2%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 1,05 pkt proc., 0,47 pkt proc., 0,13 pkt proc. i 0,12 pkt proc.

Nawet 14 proc. inflacji w połowie 2022 roku

"Inflacja konsumencka w kwietniu wyniosła 12,4 proc. rok do roku. Oznacza to, że GUS zrewidował wstępny szacunek o 0,1 pkt proc. W marcu wskaźnik przybrał wartość 11,0 proc. Ceny wykonały skok o 2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Za ich dynamiczne wzrosty niezmiennie odpowiadają przede wszystkim nośniki energii do spółki z żywnością. Jednak ceny bazowe, wyłączające te kategorie, były ponad 7,5 proc. wyższe, a ceny usług były o równo 10 proc. wyższe niż rok wcześniej. W rezultacie wskaźnik konsumencki przybiera najwyższą wartość od końcówki lat 90., inflacja bazowa w tym wieku nie była tak wysoka. Co istotne, presja cenowa nie powiedziała przecież jeszcze ostatniego słowa i dynamika CPI w połowie 2022 r. powinna wynieść około 14 proc. W całym roku wartość wskaźnika osiągać będzie wartości dwucyfrowe" - pisze w komentarzu Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Podwyżki stóp procentowych przesądzone

"Między innymi z powodu szalejącej inflacji, podwyżki stóp procentowych w czerwcu i lipcu są praktycznie przesądzone, a ruch we wrześniu jest bardzo prawdopodobny i będzie zależny w dużej mierze od siły nieuniknionego hamowania koniunktury. Spodziewamy się, że cykl zostanie zakończony na poziomie 7,0-7,5 proc., a stopy na tym pułapie zostaną utrzymane przez minimum kilka kwartałów" - mówi Sawicki.

Ryzyko nakręcania pętli inflcyjnej

Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.

"W oparciu o dostępne dane szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła w kwietniu do 7,7 proc. rdr z 6,9 proc. rdr w marcu, a kolejne miesiące przyniosą jej dalszy wzrost i lokalne szczyty na przełomie 2022/23" - napisali analitycy. "W dwucyfrowym tempie rosną zarówno ceny towarów (13,1 proc. rdr) jak i usług (10,1 proc. rdr)" - dodali.

Zdaniem ING "obraz wyłaniający się z dzisiejszych danych (GUS) wskazuje na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych". "Tendencja rozlewania się inflacji (na inne kategorie niż żywność, paliwa i energia) będzie kontynuowana" - wskazano w komunikacie. "Nasze szacunki wskazują, że wcześniejsza, nowa wojenna fala wzrostów cen energii i innych surowców jeszcze nie w pełni przełożyła się na ceny detaliczne" - podkreślili. "Ten proces zajmie 2-3 kwartał i potrwa przynajmniej do końca tego roku" - uważa ING.

"W 4 kwartale 2022 inflacja CPI może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr, a coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem staje się dwucyfrowy wzrost cen także w 2023" - wskazano.

W opinii ING "chwilę obecną obniżki stóp procentowych przed końcem 2023 są w naszej ocenie mało prawdopodobne". "Naszym zdaniem rozlewanie się inflacji jest jednym z głównych powodów dla których RPP zaprezentowała taki ultra jastrzębi język w maju" - wyjaśnili. "W czerwcu RPP może podnieść stopy procentowe o 75pb, a przed końcem roku główna stopa NBP wzrośnie do 7,5 proc. Docelowy poziom stóp widzimy na 8,5 proc., z ryzykiem w górę, gdyby okres wysokiej inflacji wydłużał się" - prognozuje ING.

waga kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 12,4 2,0 11,0 3,3
Inflacja towarów 13,1 2,3 11,6 4,1
Inflacja usług 10,1 1,2 9,1 0,8
Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 12,7 4,1 9,2 2,2
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 5,9 0,7 5,3 1
Odzież i obuwie 4,47 3,7 3,0 3,3 3,9
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 19,5 1,9 17,7 3,2
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 8,6 1,7 7,8 0,5
Zdrowie 5,69 6,5 0,6 6 1,3
Transport 9,54 21,1 0,0 24,1 17,7
Łączność 4,9 2,6 0,1 3 0,3
Rekreacja i kultura 6,07 9,3 2,0 7,4 -0,4
Edukacja 1,16 6,3 0,4 6 0,4
Restauracja i hotele 4,77 14,1 1,5 12,7 1,2
Inne towary i usługi 5,45 7,9 1,3 6,2 0,7