Jak informuje CPK w opublikowanym we wtorek komunikacie, analizy wykonane przez Multiconsult Polska posłużą do stworzenia Master Planu i dokumentacji przedprojektowej dla Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Powierzchnia obszaru wskazanego do analiz wstępnych wynosi ok. 75 km kw., zaś dla badań przygotowawczych - ok. 35 km kw. Badania hydrogeologiczne i pomiary fotogrametryzczne będą realizowane na obszarze ok. 157 km kw. - podała spółka.

W komunikacie czytamy, iż ważną częścią umowy jest analiza zastosowania rozwiązań geotermalnych, w tym - geotermii nisko- i średniotemperaturowej. Budowa Portu Solidarność ma być bowiem realizowana w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Analizy realizowane przez firmę Multiconsult Polska będą prowadzone w dwóch etapach i potrwają odpowiednio 6 i 12 miesięcy. Pierwszy etap obejmie badania wstępne, w tym analizę materiałów archiwalnych, ocenę istniejącego stanu obiektów budowlanych, projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej czy geodezyjne pomiary fotogrametryczne. W drugim etapie natomiast specjaliści wykonają na potrzeby CPK m.in. badania geotechniczne i geofizyczne, a także prace archeologiczne powierzchniowe, sondażowe i wykopaliskowe.

W komunikacie poinformowano, że umowa podpisana przez CPK ze spółką Multiconsult Polska przewiduje współpracę konsultanta ds. badań terenu z innymi konsultantami w ramach Zintegrowanego Zespołu Projektowego.

Cytowany w komunikacie prezes spółki CPK Mikołaj Wild podkreślił, że "ten sposób prowadzenia inwestycji nie był dotąd praktykowany przez inwestorów publicznych w Polsce, stanowi więc wyzwanie nawet dla tak doświadczonych firm, jak Multiconsult".

Wartość kontraktu wynikającego z umowy między CPK a Multiconsult Polska to 29,9 mln zł netto. Umowa została zawarta na 18 miesięcy - podała spółka Centralny Port Komunikacyjny.