Pełne prognozy w tabeli poniżej (dane w proc.).

prognozy z: czerwiec '18 marzec '18
prognozy na: 2018 2019 2020 | 2018 2019
PKB 4,4 3,4 2,9 | 3,9 3,2
Inwestycje 8,7 3,1 0,1 | 6,6 4,1
CPI na koniec roku 2,5 2,8 2,5 | 2,3 2,5
Stopa proc, na koniec roku 1,5 2,0 2,5 | 2,0 2,75
USD/PLN na koniec roku 3,65 3,65 3,65 | 3,3 3,3

Założenia do budżetu na 2019 r. przewidują, że wzrost PKB wyniesie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja 2,3 proc.

Fitch przedstawił nowe prognozy dla PKB w piątek (do 2019 r.), przy okazji publikacji nowego raportu ratingowego o Polsce. Agencja potwierdziła wówczas długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną.