"Z szacunków opartych na opublikowanych danych dla całego roku i przy założeniu, że dynamika PKB w okresie I-III kw. 2020 r. nie uległa zmianie, wynika, że w IV kw. 2020 r. PKB był o ok. 3,1 proc. niższy niż przed rokiem (możliwy przedział od -2,9 proc. do -3,3 proc.), co oznacza, że dynamika roczna uległa obniżeniu względem III kw." - napisano w lutowej informacji na temat planu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowań.

Resort szacuje, iż konsumpcja gospodarstw domowych w IV kw. była o 3,0 proc. niższa niż przed rokiem (od -2,9 proc. do -3,3 proc.), a inwestycje o ok. 10,8 proc. niższe (od -10,6 proc. do -10,9 proc.).

Zgodnie z opublikowanymi w styczniu br. danymi Głównego Urzędu Statystycznego, PKB w 2020 roku spadł o 2,8 proc. Dane za IV kwartał zeszłego roku mają być podane 26 lutego.