Kurczenie się gospodarek

W 2023 roku PKB strefy euro skurczy się o 2,2 proc., a nie jak wcześniej przewidywano, o 0,3 proc. – napisali analitycy Deutsche Banku w środowym raporcie dla klientów.

Z kolei niemiecka gospodarka, która w największym stopniu narażona jest na skutki niższych dostaw surowców energetycznych, zmniejszy się o 4 proc.

Inflacja i stopy procentowe

Jeśli chodzi o inflację, to w 2023 roku ukształtuje się ona na średnim poziomie 6,2 proc. i będzie niższa niż w 2022 roku, kiedy – według prognoz Deutsche Banku – ma wynieść 8,2 proc.

Deutsche Bank wciąż oczekuje, że Europejski Bank Centralny podniesie stopę depozytową do poziomu 2,5 proc. w pierwszym kwartale przyszłego roku.