PKB to suma wartości wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych w danym kraju w określonym okresie, zwykle rocznym. Produkt Krajowy Brutto uwzględnia zarówno dobra wyprodukowane dla konsumpcji wewnętrznej, jak i te przeznaczone do eksportu.

Wzrost PKB jest ważnym wskaźnikiem dla rządu, ekonomistów i inwestorów, ponieważ pozwala na analizę zdrowia gospodarki i podejmowanie decyzji dotyczących polityki ekonomicznej, takich jak stopy procentowe, budżet państwa, czy inwestycje publiczne.

Wzrost PKB odzwierciedla zmiany w produkcji gospodarczej kraju. Gdy PKB rośnie, oznacza to, że gospodarka wytwarza więcej dóbr i usług w porównaniu z okresem bazowym. Z kolei, gdy PKB maleje, oznacza to, że produkcja spada i może to wskazywać na recesję, czyli spowolnienie gospodarcze.