Remdesiwir był pierwszym lekiem dopuszczonym w UE w leczeniu Covid-19. Od początku sierpnia lek będzie udostępniany państwom unijnym i Zjednoczonemu Królestwu przy koordynacji i wsparciu KE.

"W ostatnich tygodniach Komisja niestrudzenie współpracowała z Gilead, aby osiągnąć porozumienie zapewniające dostarczenie do UE zapasów pierwszego środka dopuszczonego do stosowania w leczeniu Covid-19. Wczoraj, niespełna miesiąc po dopuszczeniu remdesiwiru, została podpisana umowa, która umożliwi leczenie tysięcy pacjentów od początku sierpnia. Komisja nie szczędzi starań na rzecz zapewnienia dostępu do bezpiecznej i skutecznej terapii oraz wspiera prace nad opracowaniem szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wczorajsza umowa jest kolejnym ważnym krokiem w naszej walce z tą chorobą" - powiedziała Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Poprzez unijny instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych Unia Europejska sfinansuje zamówienie o łącznej wartości 63 mln euro. Umożliwi to leczenie około 30 tys. pacjentów z ciężkimi objawami Covid-19. Ma to przyczynić się to do zaspokojenia bieżących potrzeb przez najbliższe miesiące, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej dystrybucji leku w UE, w oparciu o klucz przydziału, przy uwzględnieniu opinii Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Komisja przygotowuje również wspólne zamówienie na dalsze dostawy leku, które mają pokryć dodatkowe potrzeby i zapewnić dostawy od października.

3 lipca remdesiwir jako pierwszy lek uzyskał warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Remdesiwir jest lekiem przeciwko Covid-19 dla osób dorosłych i nastolatków w wieku od 12. roku życia z zapaleniem płuc, które wymagają podawania tlenu. Wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu złożono do Europejskiej Agencji Leków (EMA) 8 czerwca.

Mimo dopuszczenia leku do obrotu w UE jest on nadal monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Firmę Gilead poproszono również o przedłożenie do EMA końcowych sprawozdań z badań remdesiwiru do grudnia 2020 roku. Dalsze dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa leku mają zostać przedłożone do sierpnia br. w celu sfinalizowania procesu.