Zysk operacyjny wyniósł 38,75 mln zł wobec 46,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 41,19 mln zł wobec 22,09 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 313,77 mln zł w 2023 r. wobec 190,53 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Grupę w 2023 roku wyniosły 319 782 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były wyższe o około 42%. Zwiększenie przez Grupę przychodów w roku 2023 w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego wynikało przede wszystkim z realizacji kontraktu Solino" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 1,43 mln zł wobec 37,02 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Compremum (dawniej Pozbud) prowadzi działalność operacyjną w trzech segmentach: budownictwo specjalistyczne, odnawialne źródła energii (OZE) oraz przemysł kolejowy. Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)