Nowe prawo ma być wymierzone w największych rynkowych graczy. Projekt Kodeksu usług cyfrowych (DSA – Digital Services Act) wprowadzi pojęcie „bardzo wielkich platform”, których liczba użytkowników w całej UE przekracza 45 mln, co oznacza, że korzysta z nich więcej niż jedna dziesiąta mieszkańców.
Za złamanie przepisów KE będzie mogła nakładać gigantyczne kary w wysokości do 6 proc. rocznego obrotu. Bruksela będzie mogła też karać za nieprawidłowe informacje dostarczane przez „bardzo wielkie platformy” – grzywną do 1 proc. rocznego dochodu. Do zamknięcia tego wydania oficjalna prezentacja dokumentu jeszcze nie nastąpiła i dyskusja w kolegium unijnych komisarzy wciąż trwała, ale prasa poznała projekt z przecieków. Wczoraj KE miała zaprezentować również Digital Markets Act, który ma zwiększyć konkurencyjność na rynku usług cyfrowych.
Nowe prawo nałoży na cyfrowych gigantów wiele obowiązków. Będą oni m.in. odpowiedzialni za usuwanie nielegalnych treści takich jak mowa nienawiści, terroryzm lub pornografia dziecięca.
Reklama