Chodzi o wsparcie w związku z pandemią dla przedsiębiorców w ramach rządowych programów: Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm oraz Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm. Ma być ono rozszerzone o dodatkowe pięć kodów PKD - wynika z dwóch projektów uchwał, które opublikowano we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak wyjaśniono, "w związku z kontynuowaniem analizy sytuacji przedsiębiorców prowadzących działalność w poszczególnych branżach, oraz konsultacjami z przedsiębiorcami wskazującymi na straty ponoszone wskutek epidemii COVID-19 zasadne jest rozszerzenie listy działalności gospodarczych wspieranych w ramach +Tarczy 1.0+". Jednocześnie - jak zaznaczono - "wskazane jest rozszerzenie listy działalności gospodarczych wspieranych w ramach Programu 2.0.".

Autorzy projektów rekomendują "rozszerzenie możliwości umorzenia do 100 proc. subwencji na przedsiębiorców prowadzących działalności gospodarcze": sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z); sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(47.72.Z); nauka języków obcych (85.59.A); działalność klubów sportowych (93.12.Z); pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z).

Przypomniano, że od jesieni 2020 r. niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, np. działalność kulturalna (kina, muzea, itp.), działalność rekreacyjna i sportowa, gastronomia, rozrywka oraz transport, a "gospodarka ponownie znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii, która okazała się znacznie bardziej intensywna niż wiosną". "Uchwałą nr 3/2021 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. umożliwiono umorzenie do 100 proc. subwencji udzielonej w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” („Tarcza 1.0”). Wsparcie dla przedsiębiorców uwzględniono też w „Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” („Program 2.0).

Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Według obecnych zapisów tarcza przewiduje pomoc dla firm działających pod 45 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Chodzi m.in. o restauracje, hotele, firmy turystyczne, zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie, introligatornie i te z sektora edukacji.