Po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r. i po fali demonstracji, które zostały brutalnie stłumione przez tamtejsze władze, UE nakładała kolejne sankcje w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r.

Restrykcje obejmują zakaz podróżowania do UE i zamrożenie aktywów 88 osób, w tym Alaksandra Łukaszenki, oraz zamrożenie aktywów siedmiu podmiotów. Ograniczenia te zostały przedłużone w czwartek do końca lutego 2022 r.

"UE uważnie śledzi rozwój sytuacji na Białorusi. 22 lutego 2021 r. Rada UE ds. zagranicznych podkreśliła, że w obliczu ciągłego braku poszanowania podstawowych wolności i praw człowieka oraz represji władz wobec Białorusinów i społeczeństwa obywatelskiego UE rozważy dalsze sankcje. Ponadto UE będzie nadal wspierać Białorusinów w ich uzasadnionych żądaniach demokracji m.in. poprzez wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów" - poinformowała Rada UE w opublikowanym komunikacie.