"Rada Ministrów w najbliższym czasie podejmie decyzję o przyjęciu projektu ustawy o zasobach własnych i skieruje ten projekt do rozstrzygnięcia przez parlament" – powiedział Muller po posiedzeniu rządu.

Ustawa o zasobach własnych dotyczy całości środków unijnych, zarówno środków alokowanych dla Polski w ramach Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 jak i Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

"Decyzje związane z przyjęciem bądź nieprzyjęciem ustawy o zasobach własnych powodują, że Polska albo będzie miała 770 mld zł albo tych środków nie będzie miała. Parlament w najbliższym czasie podejmie decyzję, czy Polska skorzysta z gigantycznych środków unijnych z klasycznej polityki unijnej i Funduszu Odbudowy" – podkreślił rzecznik rządu.

Reklama

Przypomniał, że w poprzednich latach ustawy regulujące możliwość korzystania Polski ze środków unijnych przyjmowane były ponad podziałami.

"Zawsze w historii polskiego członkostwa w Unii Europejskiej ta ustawa była elementem porozumienia ponadpartyjnego, bo to był element zgody narodowej w zakresie środków unijnych, w zakresie tego że Polska powinna być oczywistym i naturalnym beneficjentem środków z racji członkostwa w Unii Europejskiej " – powiedział.

Sprzeciw wobec projektu deklaruje Solidarna Polska. Wśród opozycji opinie są podzielone.