IBRiS zapytał Polaków, w jakiej - ich zdaniem - konfiguracji polska opozycja (KO, Lewica, Polska 2050 i PSL, bez Konfederacji) powinna stanąć do najbliższych wyborów, aby zyskać największe szanse na pokonanie PiS.

Z badania wynika, że zdecydowana większość ankietowanych, 63 proc., opowiedziało się za zjednoczonym blokiem opozycyjnym, w ramach którego na jednej liście znaleźliby się przedstawiciele wszystkich wymienionych wyżej ugrupowań.

Reklama

Z sondażu wynika też, że najwięcej zwolenników wspólnej listy KO, Polska 2050, Lewica, PSL - aż 83 proc. - jest wśród ankietowanych sprzyjających opozycji. 42 proc. badanych głosujących na Zjednoczoną Prawicę uważa, że wspólna lista opozycji da jej zwycięstwo nad PiS.

20 proc. respondentów było zdania, że skuteczniejszy będzie osobny start wszystkich formacji (jak w ostatnich wyborach w 2019 roku), zaś 17 proc. wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Autorzy sondażu nie uwzględnili sytuacji, w której po stronie opozycji mógłby powstać blok złożony z dwóch lub trzech ugrupowań.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Radia ZET przeprowadzono 21-22 stycznia 2022 r. na próbie 1100 ankietowanych. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.