trzy sposoby na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców za granicą:

  • przy użyciu usługi e-Wybory,
  • poprzez złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),
  • poprzez złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).

Wybory 2023: Jak oddać głos za granicą?

Reklama

Za granicą wyborcy mogą głosować również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek - z własnoręcznym podpisem - o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 12 października.

Poza granicami Polski wyborcy będą mogli oddać głos w jednym z 410 obwodów głosowania. Najwięcej obwodowych komisji wyborczych - po kilkadziesiąt - utworzono w państwach, w których przebywa największa liczba Polaków, a więc w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech. Ze względu na stan wojny w Ukrainie odstąpiono od organizowania wyborów w tym kraju. Głosowanie w niektórych obwodach, ze względu na różnicę czasu, odbędzie się w sobotę 14 października.

Osoby głosujące za granicą otrzymają trzy karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu, drugą w wyborach do Senatu, a trzecią - referendalną. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu będzie wyglądać jak w okręgu nr 19 (Warszawa), zaś karta do głosowania w wyborach do Senatu będzie wyglądać jak w okręgu nr 44 (obejmującym 4 stołeczne dzielnice: Białołękę, Bielany, Śródmieście i Żoliborz).

autorka: Aleksandra Rebelińska