W badaniu CBOS na temat swoich sympatii partyjnych wypowiedziało się 87 proc. pytanych twierdzących, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział.

Podium zamyka Trzecia Droga

W listopadzie największym poparciem cieszy się PiS mający 29 proc. zwolenników. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby oddać swój głos 24 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. Podium zamyka Trzecia Droga, która w grupie zdeklarowanych wyborców ma 13 proc. sympatyków.

Reklama

Kolejne miejsca zajmują z takim samym wynikiem Nowa Lewica oraz Konfederacja. Oba te ugrupowania popiera po 8 proc. badanych. 5 proc. ankietowanych oddałby swój głos na jakieś inne ugrupowanie niż te, które obecnie wchodzą w skład parlamentu, z kolei 13 proc. respondentów nie potrafi powiedzieć, na którą z partii lub z ugrupowań by głosował.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 20 do 24 listopada 2023 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.