KE wzywa Polskę, 6 innych państw do terminowej analizy rynków telekom.Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała 7 państw członkowskich, w tym Polskę, do przeprowadzenia w terminie analizy właściwych rynków telekomunikacyjnych, podała Komisja.

Na mocy obowiązujących przepisów (dyrektywa 2002/21/WE) krajowe organy regulacyjne powinny przeprowadzać analizę rynków telekomunikacyjnych objętych regulacją UE co trzy lata i powiadamiać Komisję Europejską o podjęciu odpowiedniego środka. Belgia, Hiszpania, Irlandia, Polska, Rumunia, Słowenia i Węgry nie przekazały Komisji informacji o przeprowadzonych przez nie analizach, podano w komunikacie.

"W związku z tym Komisja wysłała do tych siedmiu państw wezwanie do usunięcia uchybienia i tym samym wezwała je, by niezwłocznie przeprowadziły analizę odnośnych rynków telekomunikacyjnych i poinformowały o tym Komisję w terminie określonym przez prawo UE. We wszystkich siedmiu przypadkach opóźnienia wynoszą znacznie ponad pięć lat" - czytamy w komunikacie.

Siedem przedmiotowych państw członkowskich ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, podano także.

(ISBnews)