Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykorzystuje narzędzie informatyczne oparte na sztucznej inteligencji do wstępnej analizy wzorców umownych pod kątem niedozwolonych postanowień stosowanych przez przedsiębiorców w kontaktach z konsumentami.

Jak wyjaśnia nam UOKiK, jest to część projektu współfinansowanego ze środków unijnych. System AI przegląda wzorce umów pozyskane w wyniku działań własnych urzędu lub na skutek złożonych zawiadomień. W zależności od dokumentu jest to kilka lub kilkanaście stron.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ