Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w kwietniu o 6,0 proc. rdr i spadku o 3,1 proc. mdm.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,4 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 7,0 proc. wyższym w porównaniu z marcem br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w kwietniu i marcu:

kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 7,9 -2,2 -5,6* 3,9*
górnictwo i wydobywanie 6,2 3,6 -13,1* -3,9*
przetwórstwo przemysłowe 8,2 -2,0 -6,0* 4,3*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,1 -13,4 0,0* 0,9*
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 12,4 3,5 6,2 5,5

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)