"Spodziewamy się, że RPP nie podwyższy stóp we wrześniu - oznacza to, że NBP zakończy cykl na stopie 6,5%. Będzie to efekt słabnącej koniunktury gospodarczej. GUS wskazuje, że wzrost sprzedaży detalicznej osłabł w czerwcu do zaledwie 3,2%. Z kolei badania NBP wskazują na coraz słabsze wyniki przedsiębiorstw. Spowolnienie gospodarcze oznacza niższy wzrost PKB oraz spadek inflacji" - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE".

PIE zwraca uwagę, że trzy tygodnie temu rynki oczekiwały wzrostu WIBOR 3M do 7,72% w ciągu trzech miesięcy - obecnie jest to 7,58%. Kontrakty FRA 6 (instrument finansowy polegający na wymianie stóp procentowych - jedna strona płaci odsetki po z góry ustalonej stopie, a druga po rynkowej stopie WIBOR) na WIBOR 6M za 6 miesięcy dla Polski spadły od połowy czerwca z wieloletniego szczytu 9% do poziomu 7,6%.

"Od miesiąca spada również rentowność polskich obligacji. Od czerwca oprocentowanie obligacji 2-letnich spadło 8,2% do 6,7%. Jeszcze mocniej spadła rentowność obligacji 10-letnich. To także efekt obniżenia oczekiwań na przyszłe podwyżki stóp procentowych, bowiem rentowność obligacji zależy od stopy procentowej NBP" - podsumowano.

(ISBnews)