Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił pozostawić stopy procentowe bez zmian w przedziale 5-5,25 proc., poinformował Fed po posiedzeniu. Komitet podtrzymał stwierdzenie, że jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu 2 proc.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Ostatnie wskaźniki sugerują, że aktywność gospodarcza nadal rozwija się w umiarkowanym tempie. Przyrost miejsc pracy w ostatnich miesiącach był znaczny, a stopa bezrobocia utrzymywała się na niskim poziomie. Inflacja pozostaje na wysokim poziomie. Amerykański system bankowy jest zdrowy i odporny. Zaostrzone warunki kredytowe dla gospodarstw domowych i firm prawdopodobnie będą miały wpływ na aktywność gospodarczą, zatrudnienie i inflację. Zakres tych skutków pozostaje niepewny. Komitet pozostaje bardzo uważny na ryzyko inflacyjne. Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższej perspektywie. Wspierając te cele, Komitet zdecydował się utrzymać docelowy zakres stopy funduszy federalnych na poziomie od 5 do 5,25%" - czytamy w komunikacie.

"Komitet będzie kontynuował redukcję posiadanych skarbowych papierów wartościowych oraz agencyjnych papierów dłużnych i agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, zgodnie z wcześniej ogłoszonymi planami. Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu 2%" - czytamy dalej.

Komitet będzie przygotowany do odpowiedniego dostosowania nastawienia polityki pieniężnej, jeśli pojawią się zagrożenia, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celów Komitetu, podkreślono.

Reklama

"Oceny Komitetu będą uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych, a także sytuacji finansowej i międzynarodowej" - podał Fed.

Inflacja

Inflacja PCE w USA wyniesie w tym roku 3-3,5% (wobec 3-3,8% oczekiwanych na 2023 r. w marcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2023 r. wynosi obecnie 3,2% (wobec 3,3% w marcowej projekcji).

Inflacja w tym ujęciu prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 2,3-2,8% w 2024 r. (wobec 2,2-2,8% w projekcji marcowej) i 2-2,4% w 2025 r. (wobec 2-2,2% w marcowej projekcji).

Mediana prognoz na lata 2024-2025 wynosi odpowiednio: 2,5% i 2,1% (bez zmian wobec projekcji marcowej).

Wzrost PKB

Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 0,7-1,2% (wobec 0,0-0,8% oczekiwanych na 2023 r. w marcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2023 r. wynosi obecnie 1% (wobec 0,4% w marcowej projekcji).

Wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 0,9-1,5% w 2024 r. (wobec 1-1,5% w projekcji marcowej) i 1,6-2% w 2025 r. (wobec 1,7-2,1% oczekiwanych w marcu).

Mediana prognoz na lata 2024-2025 wynosi odpowiednio: 1,1% i 1,8% (wobec odpowiednio: 1,2% i 1,9% w projekcji marcowej).

Stopa bezrobocia w USA wyniesie w tym roku 4-4,3% (wobec 4-4,7% oczekiwanych na 2023 r. w marcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2023 r. wynosi obecnie 4,1% (wobec 4,5% oczekiwanych w marcu).

Bezrobocie

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 4,3-4,6% w 2024 r. (wobec 4,3-4,9% w projekcji marcowej) i 4,3-4,6% w 2025 r. (wobec 4,3-4,8% w projekcji marcowej).

Mediana prognoz na lata 2024-2025 wynosi odpowiednio po: 4,5% (wobec odpowiednio po 4,6% w projekcji z marca na 2024 i 2025 r.).

(ISBnews)

(ISBnews)