Skalkulowane potrzeby do roku 2030 r. całego regionu w obszarze infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej to ponad 600 mld euro. „To ogromna kwota” – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. „Jeżeli Polska stanowi największą część tego regionu, to oznacza, że znaczna część tej kwoty przypada na nasz kraj” – dodaje.

Jako przykład rozwoju Trójmorza Beata Daszyńska-Muzyczka podaje budowę „autostrady marzeń” – Via Carpiatii. „Niebawem będziemy mieć możliwość przemieszczania się od Litwy do Słowacji, przez Węgry do Rumunii, aż do Salonik – taki jest plan tej drogi”.

Agenda 2030, która została ogłoszona w Nowym Jorku w 2015 roku – i kiedy to została powołana inicjatywa Trójmorza – zbiegła się z myśleniem o zrównoważonym rozwoju. „W tej Agendzie zostały podkreślone korytarze Północ – Południe” – komentuje Beata Daszyńska-Muzyczka, dodając, że szlaki Wschód – Zachód są już rozwinięte. Polska może skorzystać na budowie siatki połączeń. „Oprócz tego, że jesteśmy ważnym partnerem dla naszych zachodnich sąsiadów, widzimy coraz więcej szans” – mówi prezes BGK o rozwoju współpracy w ramach państw regionu Trójmorza.