Zjawisku recesji często towarzyszą gwałtowne zmiany poziomu inflacji, która może przekształcić się, w zależności od czynników gospodarczych, zarówno na deflację jak i hiperinflację.

Zobacz też: