W przypadku depozytów bankowych określenie A vista oznacza, że środki pieniężne, które na nich się znajdują mogą być wypłacone w dowolnym momencie bez utraty odsetek zawartych w umowie.

W przypadku rachunków oszczędnościowych, termin A vista oznacza rachunek na który wpłaty mogą być nieregularne, natomiast wypłata następuje na żądanie posiadacza rachunku.