W przypadku szkody w wartości 1000 zł, przy udziale własnym 15%, Ubezpieczyciel wypłaci 850 zł odszkodowania.

Zobacz też: