Umowy przedwstępne zawierane są najczęściej w przypadku kupna nieruchomości. Dzięki niej, kupujący może złożyć w banku wniosek o kredyt na kupno nieruchomości. Jeżeli nie dojdzie do podpisania ostatecznej umowy z winy jednej ze stron, druga strona może dochodzić swoich praw na podstawie warunków umowy i kodeksu cywilnego.

Umowa przedwstępna powinna zawierać:

  • dane kupującego i sprzedającego,
  • miejsce i datę zawarcia umowy,
  • oświadczenie sprzedającego, że jest prawomocnym i jedynym właścicielem nieruchomości,
  • przedmiot transakcji – adres i dokładny opis nieruchomości wraz z ewentualnymi elementami wyposażenia,
  • cenę i sposób zapłaty a także wysokość zadatku lub zaliczki,
  • dopuszczalny termin podpisania ostatecznej umowy u notariusza,
  • warunki i termin wydania kluczy.