Głównym źródłem dochodów funduszy typu venture capital jest odsprzedaż posiadanych udziałów (akcji) wówczas, gdy dzięki działaniom restrukturyzacyjnym wartość tych akcji znacznie wzrośnie.