W kodeksie cywilnym nie ma ściśle określonej definicji pojęcia wierzyciela. Kodeks cywilny definiuje jedynie stosunk zobowiązaniowy.

art. 353 kc – "zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić".

Zobacz też: