Wspólnota majątkowa może być wyłączona poprzez zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy).

Zobacz też: