GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
Forma prawna spółka akcyjna
Data założenia 1991
Lokalizacja 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4
Siedziba Warszawa
Numer KRS
Prezes Ludwik Sobolewski
Branża rynek kapitałowy
Produkty prowadzenie giełdy, organizowanie alternatywnego systemu obrotu.
Kapitał zakładowy 41 972 000 złotych - w całości opłacony.
Giełda GPW
ISIN Szablon:ISIN
Symbol akcji GPW
Strona internetowa

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa.

Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Oznacza to, że w celu ustalenia ceny instrumentu sporządza się zestawienie zleceń zawierających dyspozycje kupna i sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa się w trakcie sesji giełdowych. Dla poprawienia płynności notowanych instrumentów, członkowie giełdy lub inne instytucje finansowe mogą pełnić funkcję animatora rynku, składając (na podstawie odpowiedniej umowy z Giełdą) zlecenia kupna lub sprzedaży danego instrumentu na własny rachunek.