1 buszel [bu] = 8 galonów [gal]

Buszel jest jednostką używaną na giełdach towarowych w handlu zbożem. Dla uproszczenia przelicza się objętość określonych zbóż na jednostki masy.

Przyjmuje się, że:

[lb] = 27,22 [kg] [lb] = 27,22 [kg] [lb] = 25,40 [kg] [lb] = 22,68 [kg] [lb] = 21,77 [kg] [lb] = 14,51 [kg]