W wyniku synergii, połączone przedsiębiorstwa wypracowują większy zysk, niż suma zysków poszczególnych przedsiębiorstw przed połączeniem. Głównymi przyczynami powstawania synergii jest redukcja kosztów i powiększenie obszaru sprzedaży każdego z przedsiębiorstw.