W Polsce ze zjawiskiem hiperinflacji mieliśmy do czynienie w okresie międzywojennym oraz w latach 80-tych XX wieku.

Zobacz też: