W pierwszej fazie cyklu kredytowego (wzrostowej) kredyty są łatwo dostępne. Charakterystycznymi cechami tego okresu są: niski poziom stóp procentowych,oraz obniżenie wymagań kredytowych dzięki czemu wzrasta wysokości dostępnego kredytu.

W fazie drugiej następuje spadek dostępności kredytów. W tym okresie stopy procentowe rosną przez co wzrasta oprocentowanie pożyczanych środków. Natomiast przepisy kredytowe ulegają zaostrzeniu, co oznacza, że mniej osób spełnia wymagania kredytowe.

Dostępność kredytu zależna jest od ryzyka ponoszonego przez kredytodawcę. Im niższe ryzyko dla kredytodawców, tym bardziej są oni skłonni do udzielania pożyczek.

W sezonie wzrostowym cyklu kredytowego ryzyko kredytodawcy jest ograniczone, ponieważ inwestycje, takie jak np. nieruchomości odnotowują znaczące wzrosty. Ludzie są też bardziej skłonni by zaciągnąć kredyt, ponieważ stopy procentowe są na niskim poziomie.

W okresie zniżki ryzyko kredytodawców rośnie. Po przekroczeniu szczytu cyklu kredytowego aktywa i inwestycje zazwyczaj zaczynają spadać, co odbija się na obniżonych dochodach kredytobiorców. Ze względu na wyższe ryzyko niewypłacalności kredytobiorców banki zaostrzają wymagania kredytowe i jednocześnie podnoszone są stopy procentowe. W wyniku tych działań zmniejsza się ilość dostępnej puli kredytowej.

Zobacz też: