Obecnie na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych obliczane są indeksy cenowe: WIG20, mWIG40, sWIG80.

Wcześniej GPW obliczała także indeksy cenowe TechWIG oraz NIF.

Zobacz też: