Energa SA
Forma prawna spółka akcyjna
Lokalizacja Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Numer KRS
Prezes Mirosław Bieliński
Branża Energetyka
Produkty działalność holdingów finansowych
Giełda ENERGA
ISIN Szablon:ISIN
Symbol akcji ENG
Strona internetowa

Początki Grupy ENERGA sięgają 2005 roku, gdy nastąpiła konsolidacja tzw. „Grupa G-8”, czyli ośmiu zakładów energetycznych działających na terenie Polski północnej, centralnej i wschodniej. Wtedy rozpoczął działalność Koncern Energetyczny ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (obecnie ENERGA-OPERATOR SA). Następnie w wyniku dalszych procesów restrukturyzacji, w 2007 roku ENERGA zyskała status podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej, w której Koncern Energetyczny ENERGA i Zespół Elektrowni Ostrołęka SA są spółkami zależnymi.

Podstawowa działalność emitenta obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Do sieci dystrybucyjnej przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Ponadto działalność obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót ciepłem.

Od grudnia 2013 roku spółka ENERGA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.