Cena papierów wartościowych sprzedawanych na rynku pierwotnym, nazywana ceną emisyjną, ustalana jest przez emitenta.

Wszystkie czynności związane z ulokowaniem tych papierów wartościowych na rynku pierwotnym (czyli emisja i sprzedaż) odbywa się za pośrednictwem instysucji finansowych upoważnionych to takiej działalności np. domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską.

Zobacz też: