Linia kredytowa może byś udzielona w rachunku bieżącym klienta jednak częściej banki ewidencjonują linię kredytową na oddzielnym rachunku kredytowym. Łączy ona w sobie funkcjonalności kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego.

Linia kredytowa rozliczana jest na bieżąco. Wpływy na rachunek automatycznie spłacają kredyt. W przypadki przekroczenia okresu zadłużenia zapisanego w umowie bank nalicza odsetki karne.