W sytuacji wzrostu stóp ponad ustalony w umowie poziom nabywcy collaru zyskuje prawo do wypłaty różnicy w oprocentowaniu - analogicznie do cap.

W razie przekroczenia przez określoną w umowie stopę procentową dolnej granicy sprzedawca collaru zobowiązany jest do wypłaty kwoty wynikającej z różnicy stopy procentowej zapisanej w umowie i stopy rzeczywistej - analogicznie do floor.

Collar kupuje się zazwyczaj dla obniżenia kosztu capu.