Elementy prawidłowo wystawionego weksla trasowanego to:

  • nazwę "weksel" w treści dokumentu w języku w jakim go wystawiono;
  • bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej kwoty pieniężnej;
  • nazwisko osoby zobowiązanej do zapłaty (trasata);
  • określenie czasu i miejsca płatności,
  • nazwisko osoby (remitenta) na której rzecz należy dokonać płatność;
  • data i miejsce wystawienia weksla;
  • podpis wystawcy weksla.

Zobacz też