Banki coraz częściej zamiast ubezpieczenia pomostowego stosują podwyższoną marżę kredytu.