Budowa świce japońskich - czarna.jpg

Budowa świce japońskich - biała.jpg

Świece japońskie – jest to najstarsza na świecie metoda analizy technicznej. Japończycy jako pierwsi zastosowali analizę techniczną wykresów na jednym z pierwszych na świecie rynków kontraktów terminowych ryżu. Jej początki sięgają XVII wieku.

Wzmożony handel kontraktami terminowymi na ryż doprowadził do ożywionej spekulacji dzieki czemu japońskie techniki analizy wykresów bardzo się rozwinęły. Najbardziej znanym kupcem handlującym na rynku ryżu w XVIII w. z wykorzystaniem analizy technicznej był handlowiec Homma z portowego miasta Sakata. Odkrył on pewne zależności zachodzące pomiędzy popytem i podażą oraz zauważył jaki wpływ na poziom cen ryżu mają emocje uczestników rynku.

Teoria świec japońskich rozwijana była przez wieki, dlatego dziś istnieją dziesiątki formacji opisujących rynek.

Podstawowe świece:

Z uwagi na bogatą wojenną historię Japonii kupcy w tym kraju uważali, że inwestowanie można porównać do wojny, dlatego ustawienie świec tworzących formacje na wykresie przypominają ustawienie wojsk na polu bitwy.

Podstawowe formacje:

Zobacz też: