Do bezpośrednich pozapłacowych kosztów pracy z tytułu wynagrodzenia za czas nieprzepracowany zalicza się np.:

  • wynagrodzenie za czas urlopów wypoczynkowych,
  • dodatki wakacyjne,
  • wynagrodzenie za czas oficjalnych dni świątecznych.

Do pośrednich pozapłacowych kosztów pracy zalicza się:

  • obowiązkowe koszty ubezpieczeń społecznych takie jak: ubezpieczenia zdrowotne, macierzyńskie, emerytalne, gwarantowana płaca za okres choroby, ubezpieczenia w razie chorób zawodowych lub wypadków przy pracy, zasiłki rodzinne,
  • dobrowolne koszty ubezpieczeń społecznych (np. dodatkowe systemy emerytalne, dodatkowe ubezpieczenia od bezrobocia, kontraktowe lub dobrowolne płatności dodatkowe w razie choroby lub wypadku).

Zobacz też: